Storm Prediction Center Short Range Ensemble: SREF_prob_TSAT_LIQ